Archive for the 'Uncategorized' Category

Laporan Tahunan Kelab Bina Badan Tahun 2020/2021

July 17th, 2021

                                  LAPORAN TAHUNAN KELAB BINA BADAN TAHUN 2020/21

 

Nama Badan Kokurikulum : Kelab Bina Badan

 

Guru Penasihat :  1. Encik Tan Chee Kheng

 

Senarai Ahli Jawatankuasa 2020/21 :

Pengerusi Jason Oon 5P1
Naib Pengerusi Lee Kai Xuan 5K1
Setiausaha Tan Yong Sheng 5S5
Bendahari Kong Lee Zhou 5M1
Juruaudit Adam Khoo 5S4
AJK (1) Lee Jing Wei 5S4

 

Keahlian :

Kaum M C I L Jumlah JUMLAH
Lelaki 1 12 13 13
Perempuan

 

Aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun:

Bil. Tarikh Aktiviti Catatan
1   Hari Rabu Aktiviti biasa Semua Ahli
2 Hari Sabtu Aktiviti tambahan Semua Ahli
3 17-07-2021 Mengadakan Mesyuarat Agung Semua Ahli

 

Pencapaian Tertinggi :

-Tiada

 

Disediakan oleh :                                             Disahkan oleh :

 

    ____________________________                               ________________________

        (TAN YONG SHENG)                                   (ENCIK TAN CHEE KHENG)

 

Minit Mesyuarat Agung Kelab Bina Badan SMJK Heng Ee 2020/2021

 

Tarikh       : 17 Julai 2021 (Sabtu)

Masa        : 11 pagi

Tempat      : Zoom link (rumah masing-masing)

Kehadiran    : 13

 

Bil. Agenda
1. Ucapan Pengerusi

Pengerusi Jason Oon telah mengucapkan terima kasih kepada ahli jawatankuasa bagi tahun 2020/21 atas kerjasama yang telah diberikan dan mengalu-alukan  kedatangan  ahli-ahli  ke mesyuarat pada kali ini.

Tindakan: Pengerusi

2. Membentang dan mengesahan minit mesyuarat yang lalu

Minit mesyuarat yang lalu dibentangkan oleh Pengerusi Jason Oon.

Jason Oon mencadangkan minit tersebut disahkan dan disokong oleh Kong Lee Zhou.

Tindakan: Pengerusi

3. Membentangkan dan mengesahkan laporan tahunan

Laporan tahunan dibentangkan oleh Setiausaha Tan Yong Sheng.

Tan Yong Sheng mencadangkan laporan tersebut disahkan dan disokong oleh Kong Lee Zhou.

Tindakan: Setiausaha

4. Membentang dan mengesahkan laporan kewangan

Kong Lee Zhou mencadangkan laporan tersebut disahkan dan disokong oleh Jason Oon. Sehingga hari ini , wang yang masih berada dalam simpanan ialah RM2,572.80.

Tindakan: Bendahari

5. Pemilihan AJK Tahunan 2021/22 ditunda.

AJK baharu tidak dapat dilantik kerana Covid 19 tidak membenarkan pelajar menjalankan aktiviti secara bersemuka, jadi tiada pelajar baharu terlibat buat masa kini.

Tindakan: Semua Ahli

6. Pemilihan Juruaudit

6.1. Juruaudit :

Ditunda. Tiada ahli baharu dapat direkrut kerana Covid 19.

Tindakan: Semua Ahli

7. Membahaskan usul-usul yang diterima

7.1 Membuat uniform untuk dipakai oleh ahli-ahli.

7.2 Mengadakan jamuan makanan untuk AJK tingkatan 5 selepas MCO 3.0.

7.3: Melantik En Ang Mau Yee, jurulatih gym bertauliah untuk membimbing ahli-ahli teknik baharu .

7:4: Tiada yuran keahlian dikutip pada tahun ini memandang kebanyakan daripada aktiviti yang    \

dilaksanakan berbentuk talian.

 

8. Ucapan penangguhan

Mesyuarat ditangguhkan dengan ucapan terima kasih daripada ketua guru penasihat, Encik Peter Tan .

Tindakan: Pengerusi

 

 

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12 TENGAH HARI

 

Dicatat oleh,                                              Disahkan oleh,

 

_______________________                                    ________________________

(TAN YONG SHENG )                                    (ENCIK TAN CHEE KHENG)

Setiausaha Kelab Bina Badan                                        Guru Penasihat

SMJK Heng Ee                                              Kelab Bina Badan

 

Gambar:

Ketua guru penasihat dan pelajar-pelajar yang menghadiri AGM Kelab Bina Badan 2021. Sesetengah pelajar masuk lewat atas masalah talian.

 

AJK Tahun 2020/2021

July 17th, 2021

Senarai Nama AJK Tahunan 2020/2021

2020/2021年度执委会名单

Position Name
Teacher Advisors: (i) En. Tan Chee Kheng

 

Position Name Class
President: Jason Oon Kean Chuan 温健泉 5P1
Vice-President: Lee Kai Xuan 李凯轩 5K1
Secretary: Tan Yong Sheng 陈湧圣 5S5
Treasurer: Kong Lee Zhou 公里奏 5M1
Auditor: Adam Khoo Jia Han 邱家翰 5S4
AJK-AJK: Lee Jing Wei 李靖维 5S4